Her er gjeldende plasskart for sesongen 2022. Lengden på hver plass er 8,5 m. Noen plasser har større/mindre størrelse, dette er da oppgitt i kartet. 

Per dags dato er det 4 stk ledige fastplasser. Dersom det er ønskelig med fastplass, ta kontakt med plassjefen (se menypunktet "Om oss").